Styrhjul

Guidehjulen med precisionskullager kan användas för att centrera tex en hiss i mitten av ett hiss-schakt. Styrhjul kan också användas för horisontell styrning av gods tex i rullbanekurvor.
Guidehjul
Plåt
Plast