Rullvo

Rullvo är hantverkarens hjälpreda att flytta tunga föremål som tex skivor och betongstenar. Sätt Rullvo under ena ena änden på en skiva som står på högkant, lyft i den andra och rulla iväg.
Svart Enkullagrat