Rälshjul

Med rälshjul och en räls kan du styra din vagn i en förutbestämd bana. Även en tung vagn blir lätt att flytta med metallhjul mot en metallräls. Vinkelspårhjulen har två flänsar och kan också rullas direkt mot golvet, med ett rundjärn som bara styr riktningen. Välj vinkelspårhjul av gjutjärn om du hellre vill att hjulet ska nötas än rälsen, annars stålhjulet. Det är ju det mjukaste materialet som nöts mest!

Flänshjul Gjutjärn
Vinkelspårhjul i Gjutjärn
Vinkelspårhjul Stål