Plåtrulle

OBS! Benstöd och ändstopp ingår ej! Beställes separat.

Längd 1,2 m
Längd 2,4 m
Längd 3,0 m