Pallvagnshjul

Det finns många olika storlekar på pallvagnshjul. Nedan hittar du de vanligast förekommande storlekarna.
Nylon
TPU med nylonnav.
PU med gjutjärnsnav.
PU med gjutjärnsnav. Indraget lagerläge.
PU med gjutjärnsnav. Distanshylsa mellan kullagren.