Cushioncaster

Cushioncaster är designad för utrustning som behöver vara mobil men när den är på plats måste den stå stabilt och vara vibrationsdämpad. Den goda designen med de multipla funktionerna ökar värdet på din utrustning. Den justerbara antivibrationskudden gör att du kan nivåjustera din utrustning och absorbera vibrationer. När du behöver flytta din utrustning, skruva upp fotkudden och rulla iväg.

Fotkudden används för att skapa ett tryck på golvet för att säkerställa att din utrustning är nivåjusterad, stillastående och vibrationsdämpad. Vid ojämnt golv, sänk först ner fotkudden på de två belastade hjulen, och därefter sänker du ner och nivellerar de andra två fotkuddarna. Skruva slutligen upp något på en av de första två fotkuddarna och nivåjustera dem. OBS! Fotplattorna är inte avsedda att lyfta belastat hjul, utan bara att skapa tryck och friktion mot golvet.

Centrumhål med gänga
Fästplatta