Kulrullar. Härdade

Kulbord är ett bra sätt att bygga en rationell arbetsplats för pakethantering. Placera kulrullarna med ett c/c mått som är lådans minsta bredd delat på tre. Det finns flera olika sätt att montera kulrullarna, välj rätt modell nedan.
Kulrullar är designade att användas med kulan uppåt. Vill du ändå använda den med kulan nedåt så gäller tumregeln att lastkapaciteten halveras. Livslängden påverkas också stort av hur rent och plant golvytan är.

Denna serie kulrullar är gjorda i en härdad stålplåt för extra stor livslängd och bärförmåga.

Med clips monterar du effektivt de nedsänkta kulrullarna BUSP. Först monteras clipsen ovanifrån, därefter trycks kulrullen ner. Clipsen låser fast kulrullen.

Nedsänkt Skruv
Nedsänkt Skruv Rostfritt
Tappmonterad
Nedsänkt
Clips till Nedsänkt