Elastiskt Gummihjul

Gummihjulet är konstruerat för att minska bullret, säkerställa ett lågt rullmotstånd och ge en lång livslängd.

Hjulnavet är formpressat av Ditherm® och specialfibrer, under högt tryck och temperatur för att skapa ett högkvalitativt, hållbart och värmebeständigt hjulnav. Den värmebeständiga gummibanan är förankrad till navet med en kemisk såväl som en mekanisk förankring för att säkerställa ett högkvalitativt, hållbart och värmebeständigt hjul.

Hjulet är non-marking och har ett utmärkt motstånd mot vatten, de flesta lösningsmedel, oljor och kemikalier. De har utmärkta egenskaper för brand-rök-toxicitet och är certifierade för användning i livsmedelsindustrin och för alla ugnsanvändningar som kräver en temperatur upp till + 260° C med toppar på + 300° C i mindre än 60 sekunder.

Den totala temperaturbelastningen beror på exponeringstiden, värmen på golvnivån, fuktigheten, konvektionen, m.m. Det innebär att exponeringstiden kan överstiga den som normalt gäller för bagerier. I praktiken måste den möjliga exponeringstiden testas för varje annan applikation än den för normal användning i bageriugnar.

De tål temperaturer ner till -40° C, och kan också motstå termisk chock orsakad av snabba temperaturförändringar.

Hjul
BWO
BWOB
BWP
BWPB
BWPR
BWO Rostfri
BWP Rostfri
BWPR Rostfri