Glidhjul

Glidhjul för trästolar gör tunga lyft lätta. Montera dom under frambenen, lyft i stolsryggen tills hjulen går i golvet och flytta stolen. Underlättar den dagliga hanteringen av rörelsehindrade personer vid tex matbordet.
Fast