ESD

Vårt sortiment av elektrisk ledande ESD hjul är utvecklat för att hindra att en antistatisk laddning byggs upp på en vagn. Ska du säkert kunna transportera känslig elektronisk utrustning utan att riskera att utsätta dina produkter för en elektrisk stöt måste du leda bort den statiska elekriciteten via vagnen, till hjulen och vidare ut i ditt golv. Naturligtvis måste golvet också vara ledande för att laddningen ska kunna ledas bort.

TPE Grå
TPE Svart
Gummi Svart