CAD-support

Du hittar CAD-ritningar på våra hjul – färdig att använda i dina skisser.
Ett oumbärligt verktyg för dig som arbetar med produktutveckling och design.

Behöver du en ritning på det hjul du köper av oss eller som du är intresserad av?
Genom att klicka på symbolen  i specifikationen över ditt hjul så kan du ladda ner ritningar i det format du önskar. Saknar ditt hjul CAD-symbolen? Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram rätt ritning.