Benstöd & Tillbehör

Våra benstöd är steglöst justerbara i höjd. Dom finns i fem olika höjder, från 307-346 mm upp till 834-1400 mm. Lägg till rullbanans höjd på 75 mm så får du din rullbäddshöjd. Vid lite längre rullbanor samt vid brantare lutning kan det behövas två eller fler olika benstödshöjder för att uppnå önskad lutning. Benstöden är dimensionerade för hantering av normala lådor som kan lyftas för hand. Dom kan fästas i golvet för att stå stadigt, men måste skyddas mot horisontella laster som tex påkörning av truck.

Skarvsats för montering av rullbanor utan benstöd. Behövs ej om våra benstöd används, som ju i sig utgör en skarvsats.

Våra ändstopp är dimensionerade för små lutningar på rullbanan och förhindrar gods från att trilla över kanten.

Hjulsatsen gör din rullbana mobil. Observera att rullbäddens höjd ökar med 128 mm.

Skyddslist
Benstöd
Skarvsats
Ändstopp
Hjul