Benstöd & Tillbehör

Våra benstöd är steglöst justerbara i höjd. Dom finns i två olika höjder, 210-270 mm och 610-675 mm. De lägre benstöden är avsedda för hantering av helpallar och de högre för t.e.x. halvpallar. Lägg till rullbanans höjd på 165 mm så får du din rullbäddshöjd. Benstöden är dimensionerade för hantering av lättare pallar. Dom kan fästas i golvet för att stå stadigt, men måste skyddas mot horisontella laster som tex påkörning av truck.

Skarvsats för montering av rullbanor utan benstöd. Behövs ej om våra benstöd används, som ju i sig utgör en skarvsats.

Våra ändstopp är dimensionerade för små lutningar på rullbanan och förhindrar gods från att trilla över kanten.

Benstöd
Skarvsats
Ändstopp