Benstöd & Tillbehör

Våra benstöd är steglöst justerbara i höjd. Dom finns i två olika höjder, för rullbäddshöjd 375-475 mm och 775-875 mm. De lägre benstöden är avsedda för hantering av helpallar och de högre för t.e.x. halvpallar.

Benstöden är dimensionerade för hantering av medeltungt gods. Dom kan fästas i golvet för att stå stadigt, men måste skyddas mot horisontella laster som tex påkörning av truck.

Skarvsats för montering av rullbanor utan benstöd. Behövs ej om våra benstöd används, som i sig utgör en skarvsats.

Våra ändstopp är dimensionerade för små lutningar på rullbanan och förhindrar gods från att trilla över kanten.

Benstöd
Skarvsats
Ändstopp