Benstöd & Tillbehör

Våra benstöd är steglöst justerbara i höjd. Dom finns i två olika höjder, för rullbäddshöjd 375-475 mm och 775-875 mm. De lägre benstöden är avsedda för hantering av helpallar och de högre för t.e.x. halvpallar.

Benstöden är dimensionerade för hantering av lättare pallar. Dom kan fästas i golvet för att stå stadigt, men måste skyddas mot horisontella laster som tex påkörning av truck.

Skarvsats för montering av rullbanor utan benstöd. Behövs ej om våra benstöd används, som ju i sig utgör en skarvsats.

Våra ändstopp är dimensionerade för små lutningar på rullbanan och förhindrar gods från att trilla över kanten.

Benstöd
Skarvsats
Ändstopp