Pallvagnshjul

Nylon
TPU med nylonnav.
PU med gjutjärnsnav.
PU med gjutjärnsnav. Indraget lagerläge.
PU med gjutjärnsnav. Distanshylsa mellan kullagren.