Metall

Vid höga laster och tuffa miljöer kan ett metalliskt hjul behövas. Gjutjärnshjul räcker oftast till men om hjulet utsätts för stoa shockbealstningar kan ett härdat stålhjul behövas.

Gjutjärnshjul
Stål